Polityka prywatności ITS zgodnie z RODO

International Tracing Service (dalej zwana „ITS“) dziękuje za wizytę na naszej stronie internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych w trakcie korzystania ze strony internetowej stanowią dla nas istotną sprawę. W związku z tym informujemy, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone podczas wizyty na naszej stronie internetowej i do jakich celów je wykorzystujemy.

Zmiany przepisów lub też zmiany naszych procesów wewnętrznych powodują, że konieczne jest modyfikowanie polityki prywatności, dlatego prosimy regularnie się z nią zapoznawać. Politykę prywatności można w każdej chwili przeczytać w zakładce „Polityka prywatności”, zapisać i wydrukować.

§ 1 Administrator danych osobowych i zakres obowiązywania

Administratorem w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (dalej zwanych RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich oraz w rozumieniu pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

International Tracing Service
Große Allee 5 – 9
34454 Bad Arolsen
Niemcy

Tel.: +49 5691 629-0
E-Mail: info@arolsen-archives.org
Strona internetowa: arolsen-archives.org

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej firmy ITS, która jest dostępna pod adresem „www.its-arolsen.org“ i subdomeną  dpcampinventory.its-arolsen.org/, digitalcollections.its-arolsen.org/ i findmittel.its-arolsen.org/.

§ 2 Inspektor ochrony danych

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych gromadzonych przez Administratora jest:

Adwokat dr Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln

Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-Mail: mail@kinast.eu
Strona internetowa: https://www.kinast.eu/externer-datenschutzbeauftragter/

§ 3 Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich takie informacje jak nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub sposób korzystania ze strony internetowej. Informacje, na podstawie których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa osoby (lub możemy zidentyfikować Państwa osobę tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie), np. na skutek anonimizacji informacji, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (m. in. zbieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, zapisywanie lub przesłanie wymaga zawsze podstawy prawnej lub Państwa zgody. Przetworzone dane osobowe zostają usunięte w momencie zrealizowania celu przetwarzania i gdy nie jest konieczne przestrzeganie ustawowego obowiązku ich przechowywania.

W momencie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udostępnienia określonych ofert, informujemy o konkretnych procesach, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej przetwarzania danych i okresie ich przechowywania.

§ 4 Poszczególne procesy przetwarzania danych

1. Udostępnienie i korzystanie ze strony internetowej

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Podczas łączenia się z naszą stroną internetową i korzystania z niej gromadzimy dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje automatycznie do naszego serwera. Te informacje są przechowywane tymczasowo w tzw. plikach log. Podczas wizyty na naszej stronie gromadzone są niżej wymienione dane, które są dla nas konieczne w celu umożliwienia funkcjonowania naszej strony internetowej pod względem technicznym oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa:

 • adres IP komputera
 • data i godzina połączenia się ze stroną
 • używana przeglądarka internetowa
 • system używany przez odwiedzającego stronę internetową

Na podstawie danych z pliku log można sporządzić pseudonimizowaną statystykę użytkownika. Taka statystyka pozwala nam na poprawienie funkcjonalności naszej strony.

b. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie podanych danych jest konieczne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju strony internetowej i służy w ten sposób zachowaniu prawnie uzasadnionego interesu firmy ITS.

c. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeśli nie będą konieczne w celu korzystania ze strony internetowej. Utrwalanie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie ich w plikach log jest konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

2. Newsletter

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zamówienia bezpłatnego newslettera. W celu regularnego przesyłania newslettera, potrzebne są następujących danych:

 • adres e-mail
 • forma zwracania się
 • nazwisko i imię

Po wybraniu przycisku „Wyślij“ Państwa dane są przesyłane z przeglądarki internetowej na nasz serwer internetowy. W celu przesyłania newsletterów Państwa dane są przesyłane do „Cleverreach“ i „MailChimp“, naszych partnerów w zakresie wysyłania newsletterów. W ramach współpracy z „MailChimp“, sporządzane są również spersonalizowane oceny sposobu korzystania z newsletterów. W tym celu rejestrowane i opracowywane są wskaźniki otwarć i wskaźniki kliknięć newsletterów.

Podczas wysyłania newsletterów korzystamy z tzw. procedury Double Opt-In, tzn. przesyłamy do Państwa newsletter po wcześniejszym zatwierdzeniu zgłoszenia za pośrednictwem przesłanego w tym celu linka w e-mailu potwierdzającym. W ten sposób chcemy zagwarantować, żeby tylko Państwo, jako właściciel podanego adresu e-mailowego mogli zapisać się do newsletteru. Państwa potwierdzenie musi zostać przesłane tuż po otrzymaniu e-maila potwierdzającego, ponieważ w innym przypadku Państwa zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte z naszego banku danych. Zgoda udzielona na przechowywanie adresu mailowego oraz wykorzystywania go do wysyłania newsletterów może zostać przez Państwa w każdej chwili wycofana, np. za pośrednictwem linku „Rezygnuj” w newsletterze.

b. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania adresu mailowego w celu wysyłania newsletterów stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie złożonej przez Państwa dobrowolnie poniższej zgody:

Zgoda:

Podając moje dane i wybierając przycisk „Wyślij“ wyrażam moją zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego i mojego nazwiska i imienia w celu regularnego przesyłania newsletterów. W każdej chwili mogę zrezygnować z usługi przesyłania newsletterów klikając w tym celu na odpowiedni link znajdujący się na końcu newslettera.

W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę na gromadzenie danych osobowych podanych przeze mnie podczas procesu rejestracji.

Ocena sposobu korzystania z newsletterów umożliwia firmie ITS ustalenie zasięgu, uszczegółowienie oferty oraz jej optymalizację pod względem handlowym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO.

c. Okres przechowywania

Adres mailowy oraz nazwisko i imię są przechowywane przez okres zamawiania usługi przesyłania newsletterów. Po wyrejestrowaniu się z usługi przesyłania newsletterów, adres e-mail oraz nazwisko i imię zostaną usunięte. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

3. Formularz kontaktowy dla ofiar prześladowań nazistowskich, krewnych i ich przedstawicieli

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem udostępnionego formularza lub przez przesłanie zapytania. W ramach procesu przesyłania Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania Państwa zgody, w formularzu znajduje się odwołanie do niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • Forma zwracania się
 • Imię i nazwisko
 • Instytucja
 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy i miejscowość
 • Kraj
 • Telefon
 • Adres e-mail  

Podanie wymienionych danych służy przyporządkowaniu Państwa zapytania, jego opracowaniu i udzieleniu Państwu odpowiedzi. Przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem dane osobowe zostają przesłane po zakończeniu opracowania do archiwum ITS i od tego momentu podlegają ochronie przez 25 lat. Przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem dane osobowe będą przekazywane po upływie 25-letniego okresu ochrony, w przypadku nowego zapytania o taką samą sprawę, do osoby składającej zapytanie.

W ramach porównywania danych z archiwum partnerskim Państwa dane osobowe będą przekazywane w formie kopii danych niezależnie od 25-letniego okresu ochrony, w ramach istniejącego pomiędzy ITS a archiwum partnerskim porozumienia międzynarodowego.

b. Podstawa prawna

Opisany powyżej (por. § 4 3. a.) proces przetwarzania danych mający na celu nawiązanie kontaktu lub przesłanie zapytania odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO DSGVO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody:

Deklaracja zgody:

Podając moje dane i wybierając przycisk „Wyślij“ wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska, mojej instytucji, mojego adresu, mojego numeru telefonu i mojego adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na moje zapytanie. Poza tym wyrażam zgodę na to, żeby dane poszukiwanej przeze mnie osoby były przetwarzane i powiązane ze mną. Są to poniższe dane obowiązkowe w formularzu udostępnionego na stronie internetowej:

 • Temat zapytania
 • Nazwisko i imię
 • Nazwisko rodowe
 • Płeć
 • Ewentualnie pseudonim
 • Data urodzenia (rok)
 • Miejsce urodzenia
 • Stan cywilny podczas prześladowania
 • Nazwisko i imię ojca
 • Nazwisko panieńskie i imię matki 

Jeżeli moje zapytanie dotyczy jeszcze żyjącego krewnego, zapewniam, że jestem uprawniony do podawania jego danych w zakresie zapytania o poszukiwanie.

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe związane z zapytaniem zostały przekazane do archiwum ITS , a w przypadku zapytania o taką samą sprawę po okresie ochrony trwającym 25 lat mogły zostać przekazane osobie składającej zapytanie.

Zostałem poinformowany, że przetwarzane w związku z moim zapytaniem dane osobowe zostaną przekazane bez zachowania 25-letniego okresu ochrony poniższym instytucjom, a tam przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i z przepisami międzynarodowymi:

 • Archives de l‘État en Belgique, Brüssel (Belgia)
 • Archives Nationales, Pierrefitte-sur Seine (Francja)
 • Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (Luksemburg)
 • Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Warschau (Polska)
 • The Wiener Library, London (Wielka Brytania)
 • Yad Vashem, Jerusalem (Izrael)
 • US Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington (USA)

W każdej chwili mogę wycofać zgodę na gromadzenie danych osobowych zebranych podczas korzystania z formularza kontaktowego.

c. Okres przechowywania

W przypadku złożenia zapytania o poszukiwanie przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez ITS zgodnie z artykułem 5 ust. 1 e RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym przez czas nieokreślony. Poza spełnieniem funkcji archiwalnej przez ITS ma to na celu umożliwienie przekazania danych osobowych osobie składającej zapytanie w tym samym celu po upływie 25 lat od daty Państwa zapytania, a w ten sposób umożliwienie kontaktu między osobami powiązanymi tym samym zapytaniem.

4. Formularz kontaktowy dla wniosków badawczych

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem udostępnionego formularza lub przez przesłanie zapytania. W ramach procesu przesyłania Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania Państwa zgody, w formularzu znajduje się odwołanie do niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • Forma zwracania się
 • Imię i nazwisko
 • Instytucja
 • Zawód
 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy i miejscowość
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Temat i projekt
 • Cel wniosku
 • Planowane badania
 • Informacje o planowanych publikacjach
 • Gotowość do powiązania z innymi wnioskodawcami

Podanie wymienionych danych ma na celu przyporządkowanie Państwa zapytania, jego opracowania i udzielenie Państwu odpowiedzi. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wyraźnie wyrażą Państwo zgodę na ich powiązanie.

W takim przypadku Państwa nazwisko, imię i adres mailowy zostaną przekazane innym użytkownikom, którzy poszukują kontaktu z innymi badaczami zajmującymi się podobną tematyką. Przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem dane osobowe będą przekazywane po zakończeniu opracowania zapytania do archiwum ITS.

b. Podstawa prawna

Opisane powyżej (por. § 4 4. a.) przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu dotyczącego wniosku badawczego zgodne jest z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody:

Deklaracja zgody:

Podając moje dane i wybierając przycisk „Wyślij“ wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego tytułu, imienia i nazwiska, mojej instytucji, mojego zawodu, mojego adresu, mojego numeru telefonu i mojego adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o nawiązanie kontaktu dotyczącego wniosku badawczego. Poza tym wyrażam moją zgodę na przetwarzanie tematyki i projektu mojego wniosku badawczego, celu wniosku, danych o planowanych badaniach, moich danych o planowanych publikacjach i mojej gotowości do nawiązania kontaktów z innymi wnioskodawcami:

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe związane z zapytaniem zostały przekazane do archiwum ITS i były tam przechowywane. W przypadku zadeklarowanej przeze mnie gotowości do nawiązania kontaktów wyrażam zgodę, aby moje nazwisko, imię i adres e-mail zostały na zapytanie przekazane osobom prowadzącym podobne badania.

W każdej chwili mogę wycofać zgodę na gromadzenie danych osobowych zebranych podczas korzystania z formularza kontaktowego.

c. Okres przechowywania

W przypadku złożenia zapytania o poszukiwanie przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez ITS zgodnie z artykułem 5 ust. 1 e RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym przez czas nieokreślony. Ma to na celu spełnienie międzynarodowej funkcji archiwalnej ITS.

5. Darowizny

Oferujemy Państwu możliwość składania firmie IST darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu współpracujemy z naszym partnerem HelpDirect e.V. Klikając na przycisk „Darowizna“ otwiera się formularz online, który jest zarządzany przez HelpDirect e.V. jako administratora. W związku z przetwarzanymi w celu składania darowizn danych osobowych prosimy o zaznajomienie się z zamieszczoną Polityką prywatności.

§ 5 Przekazywanie danych

Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko w następujących przypadkach:

 • na podstawie udzielenia wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO
 • jeśli jest to dopuszczalne zgodnie z prawem i na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy z Państwem
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. c RODO istnieje obowiązek prawny odnośnie przekazywania danych osobowych
 • przekazywanie danych jest konieczne na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO w celu zachowania prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych oraz nie istnieje powód założenia, że posiadają Państwo nadrzędne prawnie uzasadnione interesy odnośnie nieprzekazywania swoich danych osobowych.

§ 6 Stosowanie plików cookie

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które w ramach Państwa wizyty na naszych stronach internetowych są przesyłane przez nas do przeglądarki urządzenia końcowego i tam zapisywane. Niektóre z funkcji naszej strony internetowej nie mogą być udostępnione pod względem technicznym bez zastosowania plików cookie. Różne rodzaje plików cookie umożliwiają dokonywanie różnych analiz. Pliki cookie są przykładowo w stanie rozpoznać używaną przez Państwa przeglądarkę podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej i przesyłają do nas różne informacje. Dzięki plikom cookie możemy m.in. oferować Państwu lepszą i bardziej efektywne funkcjonującą stronę internetową, dzięki temu, że możemy śledzić Państwa sposób korzystania z naszej strony internetowej i ustalić preferowane przez Państwa ustawienia (przykładowo kraj i język). Informacje przetwarzane za pośrednictwem plików cookie przez osoby trzecie są pobierane bezpośrednio z Państwa przeglądarki. Pliki cookie nie powodują na urządzeniu końcowym żadnej szkody. Nie mogą instalować żadnych programów oraz nie zawierają wirusów.

Na naszej stronie używane są różne rodzaje plików cookie, których rodzaj i funkcję wyjaśniliśmy poniżej:

Sesyjne pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Ten rodzaj plików cookie umożliwia rejestrację ID podczas sesji. Dzięki temu różne zapytania z Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji.

Stałe pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje stałe pliki cookie. Stałe pliki cookie to pliki, które są przechowywane na Państwa przeglądarce przez dłuższy okres czasu i przesyłają do nas informacje. Czas przechowywania jest uzależniony od rodzaju plików cookie. Możecie Państwo usuwać stałe pliki cookie we własnym zakresie zmieniając ustawienia przeglądarki.

Analityczne pliki cookie

Przy pomocy tych plików cookie mamy możliwość przeprowadzania analizy korzystania ze strony internetowej i polepszania wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Rejestrowane są np. informacje o tym, w jaki sposób nasza strona internetowa jest wykorzystywana przez użytkowników, jakie strony są najczęściej otwierane oraz czy na określonych stronach są wyświetlane komunikaty o błędach.

b. Podstawa prawna

Na podstawie opisanych celów korzystania (por. § 6. a.) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na korzystanie z plików cookie na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji („Cookie-Banner“), to zgodność z prawem stosowania plików cookie wynika dodatkowo z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO.

c. Okres przechowywania

Jeśli dane zbierane za pośrednictwem plików cookie nie są niezbędne do wyżej opisanych celów, są usuwane. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

d. Konfiguracja ustawień przeglądarki

Większość przeglądarek jest tak skonfigurowana, aby domyślnie akceptować pliki cookie. Możliwa jest jednak zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, że będą akceptowane tylko określone pliki cookie, albo nie będą akceptowane żadne pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku dezaktywacji plików cookie w przeglądarce nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest usunięcie wcześniej zapisanych plików cookie lub wyświetlenie okresu ich przechowywania. Poza tym możliwe jest ustawienie przeglądarki w taki sposób, że będzie ona informowała o zapisaniu plików cookie. Różne rodzaje przeglądarek mogą się różnić w swoim sposobie działania, dlatego prosimy skorzystać z menu pomocy w przeglądarce odnośnie możliwości konfiguracji.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić wszystkie połączenia osób trzecich z przeglądarką internetową, polecamy zainstalowanie opracowanych specjalnie w tym celu wtyczek.

§ 7 Narzędzia do monitorowania i narzędzia do analizy

W celu zapewnienia ciągłej optymalizacji i zgodnego z zapotrzebowaniem funkcjonowania naszej strony internetowej korzystamy z narzędzi do monitorowania i z narzędzi do analizy. Przy pomocy narzędzi do monitorowania mamy możliwość statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników i dzięki zdobytej wiedzy nadal możemy rozwijać nasz serwis internetowy. Ze względu na powyższe interesy podstawą prawną wykorzystywania opisanych poniżej narzędzi do monitorowania i narzędzi do analizy jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Jeżeli na podstawie informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej („Cookie-Banner“) uzyskaliśmy Państwa zgodę na wykorzystywanie plików cookie, to zgodne z prawem korzystanie z tych plików wynika dodatkowo z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO. W poniższym opisie narzędzi do monitorowania i narzędzi do analizy można uzyskać również informację o celach przetwarzania danych osobowych oraz o przetwarzanych danych osobowych.

Menedżer tagów Google

Na naszej stronie internetowej stosowana jest usługa Menedżera tagów Google firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Menedżer tagów umożliwia zarządzanie wszystkimi tagami (tj. wycinkami tekstów stworzonych w języku HTML, zintegrowanymi w stronie internetowej w celu stosowania plików cookie) podmiotów zewnętrznych, takich jak na przykład Google Analytics, oraz ich kontrolowaną aktywację. Ta usługa powoduje przekierowanie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej w taki sposób, że rozpoznaje, kiedy program analityczny chce zgromadzić dane, a następnie przekierowuje je do konkretnego programu. Menedżer tagów jest domeną niewykorzystującą plików cookie, która powołuje aktywację innych tagów, lecz sama nie uzyskuje dostępu do zgromadzonych danych. Podczas tych działań nie dochodzi do gromadzenia danych osobowych przez Menedżer tagów.

Podstawą prawną stosowania Menedżera tagów Google jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym nasz uzasadniony interes prawny polega na zapewnieniu sprawności technicznej strony internetowej oraz zarządzaniu tagami/narzędziami podmiotów zewnętrznych.

Więcej informacji na temat Menedżera tagów oraz stosowania danych gromadzonych przez Google w ramach tej usługi danych można znaleźć pod poniższym adresem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Usługa analizy statystyk serwisów WWW Google Analytics

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy Google Analytics – usługę analizy statystyk serwisów WWW firmy Google (patrz punkt 4.3). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (por. punkt 4.2), czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie, na przykład dotyczące czasu, miejsca i częstotliwości korzystania z tej strony internetowej, z reguły przesyłane są na serwer Google znajdujący się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Przy stosowaniu Google Analytics nie można wykluczyć, że pliki cookie wykorzystywane przez Google Analytics poza adresem IP zarejestrują także inne dane osobowe. Informujemy, że Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane ustawowo albo jeśli te podmioty trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google jeszcze na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google znajdujący się na terenie USA i dopiero tam skrócony. W imieniu administratora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzenia raportów o aktywnościach na stronie oraz świadczenia na rzecz administratora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz Internetu.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w związku z wykorzystywaniem Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi Google.

Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Ten kod sprawia, że 8 ostatnich bitów adresów IP zostaje usuniętych, dzięki czemu adres IP użytkownika zostaje zarejestrowany w formie zanonimizowanej (tzw. maskowanie adresu IP). Dzięki temu adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa, a tym samym zanonimizowany jeszcze przed transmisją. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google znajdujący się na terenie USA i dopiero tam skrócony.

Stosujemy Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i poddawać ją stałej optymalizacji. Dzięki zgromadzonym danym statystycznym możemy zoptymalizować naszą ofertę i sprawić, że będzie lepiej odpowiadać potrzebom użytkowników.

Podstawą prawną stosowania Google Analytics oraz przekazywania danych użytkowników do Google w USA jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, a konkretnie zgoda użytkownika. Przesyłane przez nas dane powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User-ID) czy identyfikatorami wyświetlania reklam usuwane są automatycznie po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania minął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Można zapobiec przechowywaniu plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień w stosowanej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje oferowane na tej stronie internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie. Ponadto można zapobiec rejestrowaniu danych generowanych przez pliki cookie, powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ta wtyczka zapobiega przekazywaniu Google Analytics informacji dotyczących odwiedzin na stronie internetowej. Ta wtyczka nie zapobiega jednak innego rodzaju analizie danych.

Informujemy, że opisanej powyżej wtyczki do przeglądarki nie można użyć w przypadku odwiedzin na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki mobilnego urządzenia końcowego (smartfona albo tabletu). W przypadku korzystania z mobilnego urządzenia końcowego można zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics danych dotyczących użytkowania poprzez zastosowanie tak zwanych plików opt-out cookie.

Pliki opt-out cookie zapobiegają rejestracji danych przy odwiedzinach na tej stronie internetowej w przyszłości. Aby zapobiec rejestracji danych przez Google Analytics w przypadku stosowania różnych urządzeń, należy wykonać procedurę opt-out na wszystkich wykorzystywanych systemach. Kliknięcie tutaj powoduje zastosowanie pliku opt-out cookie:

Ten plik zapobiega przekazywaniu Google Analytics informacji dotyczących odwiedzin na stronie internetowej. Należy pamiętać, że plik opt-out cookie ma zastosowanie tylko do tej przeglądarki i tylko do tej domeny. Usunięcie plików cookie w tej przeglądarce spowoduje usunięcie także pliku opt-out cookie. Aby w dalszym ciągu zapobiegać rejestracji danych przez Google Analytics, trzeba ponownie kliknąć ten link. Korzystanie z plików opt-out cookie jest także alternatywą dla zastosowania wyżej opisanej wtyczki w przypadku stosowania przeglądarki na komputerze.

Więcej informacji na temat Google oraz sposobu postępowania z danymi osobowymi znajduje się pod następującymi adresami:

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Faks: +353 (1) 436 1001.
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html – zestawienie informacji o ochronie danych:
https://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy

Google AdWords albo Ad Grants

Ponadto na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Google AdWords oraz Google Ad Grants. Są to programy do marketingu internetowego oferowane przez spółkę Google z siedzibą w USA (patrz punkt 4.3), przy czym drugi program jest przeznaczony specjalnie dla organizacji pożytku publicznego. Te programy umożliwiają nam wyświetlanie reklam zarówno w Google, jak i w sieci reklamowej Google. Możemy z wyprzedzeniem ustalać określone słowa kluczowe, na podstawie których w wynikach wyszukiwania Google pojawi się nasza reklama, jeśli użytkownik wywoła wynik wyszukiwania powiązany z danym słowem kluczowym. Celem stosowania usług AdWords lub Ad Grants jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklamy powiązanej z zainteresowaniami użytkownika na stronach internetowych podmiotów trzecich oraz w wynikach wyszukiwania Google, a także wyświetlanie reklam podmiotów trzecich na naszej stronie internetowej.

W ramach wykorzystywania usług Google AdWords lub Ad Grants stosujemy tak zwane śledzenie konwersji. W przypadku kliknięcia reklamy Google zostaje zastosowany plik cookie (patrz punkt 4.2) śledzenia konwersji. Po 30 dniach zastosowane pliki cookie tracą swoją ważność. Pliki cookie konwersji nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny w okresie przed utratą ważności przez plik cookie, zarówno dla Google, jak i dla nas będzie możliwe rozpoznanie, że kliknął określoną reklamę, co spowodowało przekierowanie na tę stronę. Klienci Google AdWords każdorazowo otrzymują inny plik cookie. Dzięki temu nie ma możliwości prześledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje gromadzone z wykorzystaniem plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk na nasze potrzeby. W ten sposób uzyskujemy dane o łącznej liczbie użytkowników, którzy zostali przekierowani na naszą stronę internetową w wyniku kliknięcia reklamy. Nie uzyskujemy żadnych informacji osobistych pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie konwersji w ramach procedury opt-in. Oznacza to, że przy pierwszych odwiedzinach na naszej stronie internetowej użytkownik musi samodzielnie wyrazić zgodę na korzystanie z tych plików cookie. Także po aktywacji tych plików użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich stosowania, usuwając je z przeglądarki z poziomu ustawień. Użytkownik może zarządzać plikami cookie z wykorzystaniem poszczególnych funkcji przeglądarki. Użytkownik może warunkowo dopuścić stosowanie plików cookie albo bezwzględnie go zabronić. Ponadto można określić także, czy pliki cookie mają być usuwane bezpośrednio po zamknięciu przeglądarki. W przypadku ogólnej dezaktywacji plików cookie może dojść jednak do problemów z prawidłowym działaniem stron internetowych.

Przechowywanie wspomnianych plików cookie konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a konkretnie na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.pl/policies/privacy.

Korzystanie z Adform

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologie pikseli i plików cookie dostarczane przez Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Copenhagen K, Dania („Adform”), europejską firmę świadczącą nam usługi reklamy cyfrowej, w ramach których dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie na terenie UE lub EOG.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, plik cookie jest generowany przez Adform w używanej przez Ciebie przeglądarce poprzez osadzony w niej plik graficzny (zwany pikselem). Umożliwia to firmie Adform rozpoznawanie komputera użytkownika, zarówno podczas odwiedzania naszej witryny, jak i niektórych innych witryn. Adform może wykorzystywać pliki cookie do zbierania informacji o urządzeniu użytkownika i jego zachowaniach związanych z wyszukiwaniem, w tym:

adres IP – jest on jednak zawsze anonimizowany przed dalszym wykorzystaniem, aby uniemożliwić bezpośrednią identyfikację w tym zakresie;
identyfikator pliku cookie, który jest losowym ciągiem znaków przechowywanym na urządzeniu użytkownika;
informacje o systemie operacyjnym i inne informacje techniczne (rozdzielczość ekranu, ustawienia językowe, ustawienia kraju, identyfikator urządzenia i typ urządzenia oraz typ przeglądarki, z której korzysta użytkownik odwiedzając stronę internetową); oraz
Data, czas i region odwiedzin witryny, odwiedzana domena i poprzednio odwiedzane adresy URL.
Ten plik cookie i wymienione informacje zebrane o użytkowniku są wykorzystywane do tworzenia wiadomości promocyjnych, które mogą być odpowiednie dla użytkownika, co obejmuje następujące funkcje: Zapobieganie ciągłemu, powtarzającemu się wyświetlaniu tych samych reklam, mierzenie i raportowanie skuteczności reklam, określanie cen i decyzji przetargowych dla konkretnych elementów możliwości reklamowych, wybieranie reklam i treści w oparciu o zainteresowania użytkownika oraz zapewnienie integralności i bezpieczeństwa usług świadczonych przez Adform, w tym analizowanie, czy wizyta w witrynie pochodzi od robota lub oprogramowania. Oczywiście w zakresie korzystania z usług Adform obowiązują odpowiednie umowy wymagane przez prawo o ochronie danych osobowych.

Stosowany plik cookie ma okres ważności 21 dni, tak więc wszystkie dane osobowe przetwarzane w tym procesie zostaną najpóźniej w tym czasie całkowicie usunięte, chyba że wcześniej sami je Państwo usunęli. Po usunięciu pliku cookie dane użytkownika nie mogą być (już) wykorzystywane przez Adform w ramach usług reklamowych.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych w tym kontekście jest zgoda wyrażona przez Państwa w „banerze cookie” na tej stronie internetowej na wykorzystanie plików cookie (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO).

Udzieloną zgodę można w każdej chwili i w prosty sposób cofnąć za pośrednictwem ustawień plików cookie, usuwając zaznaczenie dokonanych wyborów. Ponadto, możesz łatwo wyłączyć przetwarzanie danych przez Adform w następujący sposób (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/)
lub dezaktywując lub usuwając pliki cookie Adform poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że to odwołanie jest związane tylko z przeglądarką i musi być ponownie przesłane, gdy pliki cookie zostaną usunięte w przeglądarce. W przypadku dostępu do strony internetowej za pomocą innej przeglądarki, należy ponownie złożyć oświadczenie o odwołaniu.
Więcej informacji na temat korzystania z pikseli lub plików cookie oraz zasad ochrony danych osobowych firmy Adform można znaleźć tutaj: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Funkcja Custom Audience z Facebooka z wykorzystaniem Facebook Pixel (Facebook Remarketing)

Na naszych stronach internetowych korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, w celu pomiaru konwersji. Jednakże, według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ocenia USA jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych w stosunku do standardów UE. Ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń istnieje w szczególności ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez organy USA do celów kontroli i monitorowania, być może również bez żadnych środków odwoławczych.

Tak zwany „Facebook Pixel” jest wykorzystywany do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach („Facebook Ads”) osobom odwiedzającym nasze strony internetowe, gdy odwiedzają oni portal społecznościowy Facebook. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ten sposób do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. Podczas odwiedzin w serwisie społecznościowym Facebook wyświetlane są spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy Facebooka.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa w „banerze plików cookie” na tej stronie internetowej na wykorzystanie plików cookie (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. Udzieloną zgodę można w każdej chwili i w prosty sposób cofnąć za pośrednictwem ustawień plików cookie, usuwając zaznaczenie dokonanych wyborów.
Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz wyłączyć funkcję remarketingu Custom Audiences na https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers, ale musisz być zalogowany na Facebooku, aby to zrobić.

Osoby nieposiadające konta na Facebooku mogą również zrezygnować z reklam opartych na wykorzystaniu Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także na temat praw przysługujących w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

OptiMonk

Korzystamy z OptiMonk, usługi retargetingu onsite dostarczanej przez WebShop Marketing Ltd (https://www.optimonk.com, 129 Kassai Street, Debrecen 4028, Węgry, Europa).

Dzięki OptiMonk możliwe jest wyświetlanie spersonalizowanych treści lub przekierowywanie użytkowników na podstawie ich zachowania na naszej stronie internetowej (ruchy myszki, kliknięcia, wysokość przewijania, odwiedziny strony itp. W tym celu OptiMonk używa plików cookie na urządzeniach użytkowników i może przechowywać dane o użytkownikach, takie jak informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, czasie spędzonym na stronie itp. Możesz zapobiec takiemu przetwarzaniu danych przez OptiMonk poprzez wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej i usunięcie plików cookie, które są już aktywne. Więcej o przetwarzaniu danych przez OptiMonk można dowiedzieć się tutaj: https://www.optimonk.com/privacy_policy

§ 8 Wtyczki

W celu zwiększenia stopnia rozpoznawalności naszej strony na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO korzystamy z wtyczek sieci społecznościowych Facebook, Google+ i Twitter. Zastosowanie wtyczek sieci społecznościowych w celach reklamowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu przepisów RODO. Zgodne z ochroną danych korzystanie z wtyczek sieci społecznościowych leży w zakresie odpowiedzialności właściwego usługodawcy. Aby umożliwić Państwu jak najlepszą ochronę, włączyliśmy na naszej stronie internetowej zastosowane wtyczki sieci społecznościowych przy użyciu metody podwójnego kliknięcia.

1. Facebook, Google+ i Twitter

Na naszych stronach znajdują się wtyczki sieci społecznościowych „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), „Google+“ (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland) i “Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA). Te usługi są oferowane przez dane przedsiębiorstwa („usługodawca“). W ramach naszej strony internetowej wtyczki sieci społecznych są oznaczone przez odpowiedni przycisk. Na podstawie danych przekazanych przez wtyczki sieci społecznościowych dany usługodawca może przyporządkować użytkownika do konta utworzonego przez usługodawcę. Aby zwiększyć ochronę danych na naszej stronie internetowej, wtyczki sieci społecznościowych są zintegrowane z naszą stroną internetową przy zastosowaniu tzw. „rozwiązania podwójnego kliknięcia“. Dzięki temu gwarantujemy, że podczas otwarcia jednej z naszych stron internetowych zawierającą taką wtyczkę nie zostaje utworzone automatyczne połączenie z serwerem danego usługodawcy.

Aktywacja funkcji danej wtyczki sieci społecznościowej odbywa się dwustopniowo. Aby włączyć wtyczkę sieci społecznościowej należy najpierw kliknąć na znajdujący się na naszej stronie internetowej link. W ten sposób najpierw włączona zostaje wtyczka sieci społecznościowej, a przeglądarka tworzy połączenie z serwerem danego usługodawcy. Klikając po raz drugi można współdziałać z wtyczką sieci społecznościowej i przykładowo przesłać swoje polecenie. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, usługodawca takiej sieci może przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do jego profilu. Jeżeli współdziałają Państwo z wtyczką sieci społecznej poprzez kliknięcie, wówczas odpowiednia informacja zostaje przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam zapisana. Informacje mogą być poza tym publikowane w sieci społecznościowej i wyświetlane w kontaktach użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce tego rodzaju bezpośredniego przyporządkowania zebranych na naszej stronie danych do swojego profilu, przed wejściem na naszą stronę internetową należy się wylogować z konta w sieci społecznościowych.

Zakres i cel gromadzenia danych przez daną usługę oraz przetwarzanie i korzystanie przez nią z danych osobowych są określone w informacji o ochronie danych osobowych zamieszczonych bezpośrednio na stronie internetowej usługodawcy. Tam też można uzyskać dalsze informacje o prawach dotyczących ochrony danych i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084 

b) Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://twitter.com/privacy?lang=pl

§ 9 Hiperłącza

Na naszej stronie internetowej znajdują się tzw. hiperłącza do stron internetowych innych usługodawców. Podczas aktywacji takiego hiperłącza są Państwo przekierowywani z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronę internetową innych usługodawców. Można to rozpoznać m.in. po zmianie URL. Nie możemy przejąć odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na to, czy te przedsiębiorstwa przestrzegają przepisów o ochronie danych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez te przedsiębiorstwa najlepiej uzyskać bezpośrednio na tych stronach internetowych.

§ 10 Prawa osób, których dotyczą dane

Dla osoby, której dane dotyczą, na podstawie przepisów RODO wynikają następujące prawa:

 • Zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo prawo do informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostały lub będą przekazane Państwa dane, planowanym okresie przechowywania, mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do wniesienia skargi, pochodzenia danych, o ile nie zostały one pobrane przez nas, o przekazywaniu danych do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem i ewentualnie szczegółowych informacji na temat tych danych.
 • Zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych przechowywanych przez nas danych osobowych.
 • Zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo prawo do usunięcia przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, o ile przetwarzanie nie służy do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, nie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń..
 • Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo z art. 18 RODO przysługuje Państwu również, jeżeli zgodnie z art. 21 RODO nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych.
 • Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. Skutkuje to tym, że nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych, które opierało się na tej zgodzie.
 • Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można się zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla stałego miejsca pobytu, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

§ 11 Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO przysługuje Państwu zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile są ku temu powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W przypadku reklamy bezpośredniej posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez konieczności podawania informacji o szczególnej sytuacji.

§ 12 Bezpieczeństwo danych i działania zabezpieczające

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i do traktowania danych osobowych jako informacji poufnych. Aby uniknąć manipulowania, utraty lub nadużycia przechowywanych przez nas danych osobowych, podejmujemy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające, które są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego. Działanie te obejmują m.in. zastosowanie uznanych procedur kodowania (SSL).
Informujemy, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony danych i w/w działań zabezpieczających mogą nie być przestrzegane przez inne, nie podlegające pod nasz zakres odpowiedzialności osoby lub instytucje. W szczególności udostępnione nieszyfrowane dane, np. jeżeli zostaną one przekazane w mailu – mogą zostać przeczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to żadnego wpływu pod względem technicznym. W zakresie odpowiedzialności użytkownika leży zabezpieczenie udostępnianych przez niego danych przed nadużyciem poprzez ich szyfrowanie lub w inny sposób.

Weź udział teraz!